dimarts, 6 de febrer de 2018(( la 1a versió d'esta vinyeta la vaig fer en castellà i la vaig publicar ací en octubre de 2014 ))