dijous, 10 de juny de 2021


 


Una vinyeta de gats, de cats i de llibertats. I no diré res més, 
que tinc ganes de fer un miau. És bonic fer miau, així que, encara que 
els posseïdors de les grans i absolutes veritats (que, per cert, solen ser
 grans i absolutes mentides) amenacen en colpejar i empresonar 
a la gent que vol fer miau: ho tornarem a fer, clar que sí. 
Tornarem a fer miau, i en pau.