divendres, 4 de maig de 2018


Versió nova d'una vinyeta que vaig publicar en el meu blog 
(inactiu des de juny de 2014) La rialla del riu sec