miércoles, 25 de abril de 2018


(la primera versió d'esta vinyeta la vaig fer en castellà i 
la vaig publicar ací en este planeta fa 3 anys i mig