miércoles, 31 de mayo de 2017(( 1 de les 3 vinyetes que vaig enviar al Concurs Caragoler 2017 )) 

(( les altres 2 pots veure-les ACí i ACí ))