dijous, 1 d’agost de 2019

extremisme sempre 
destructiu i sempre actual:
CONFORMiSME RADiCAL 

(versió inconformista d'uns inconformismes 
que vaig publicar anys enrere