domingo, 12 de julio de 2015
"Crec que he aprés això dels meus pacients, així com de la meva pròpia experiència: 
no podem canviar, no podem deixar de ser el que som, en tant no ens acceptem tal com som. 
Una vegada que ens acceptem, el canvi sembla arribar gairebé sense advertir-lo” 
"Creo que he aprendido esto de mis pacientes, así como de mi propia experiencia: 
no podemos cambiar, no podemos dejar de ser lo que somos, en tanto no nos 
aceptamos tal como somos. Una vez que nos aceptamos, el cambio 
parece llegar casi sin advertirlo”