miércoles, 20 de mayo de 2015
No el pots 

enganyar amb 

una decepció 

al teu cor 
Ni amb una 

senyal de prohibició 

ni amb un horari 

que complir 

ni amb la força 

del costum 
No, no el pots 

enganyar al teu cor 
Ell sempre trobarà 

la manera de 

tornar a sonar 
I tornar-te a despertar... - Ximo Segarra - 

(( el poema és de 2015 i la il·lustració de 1997 ))