jueves, 7 de mayo de 2015
Callat i serè


Cert baix

l'arbre que plore


Així seré 

jo algun dia


El pardalet sord

baix l'arbre que plore


Després de volar i

després de somiar

i després de cantar i

després de ballar jo també

seré com tu, un cert

pardalet serè


I li diré a l'arbre

que deixe de plorar

fulles per mi, que ara

és primavera i el

pardalet...


...el pardalet ja no hi és- Ximo Segarra -
(( la il·lustració és de 1997 
i el poema és d'ahir ))