dilluns, 23 d’abril de 2018
Som llibres oberts en el desert 
I parlem en cada silenci 
En cada gest 

Som lletres obertes 
I vivim en cada somni 
que va morir de set 

Ximo Segarra