lunes, 5 de diciembre de 2016















PERFECCiÓ 
(pretèrit imperfet) 


No eres mai un error 

Eres sempre una imperfecció 
buscant harmonies amb 
altres imperfeccions

I això és 
ara 
la nostra sort
el nostre present



- Ximo Segarra -