miércoles, 29 de abril de 2015 Una il·lustració...
                                 ...i un poema 

                                                        i...  
Vull viure així, en

la teua falda

Deixar de costat

a totes les maltractadores

i a tots els maltractadors del món

i engronsar-me així

esta nit

en la teua falda

Dormir-me així

Escoltant-te

Deixant-me portar

pel ritme calmat

i saber que

no hi ha ningú més que tu

i jo

esta nit

Saber que

no hi ha ningú que

trenque la calma

del meu jardí

Ara li dic que no

a la derrota i a la revenja

a la mentida i a la ignorància

Pluja: deixa'm sentir-te

així, deixa que jo

t'acompanye així

Assossegat, sense pressa

el meu silenci

Perquè ningú

té dret, esta nit

a tocar-me ni un sol pèl, a

llevar-me les

ganes, les

immenses i

tranquil·les ganes

de viure així

al teu costat

en la meua falda

Somiar així

Esta nit

plena de pluja

i pau.
- Ximo Segarra -

(( la il·lustració la vaig escriure en 1996 i el poema 
el vaig dibuixar en 2013 )) (( o viceversa )) 


I abans d'acabar...